1206

5.0

Wniosek o rejestrację spółki z o.o. złożony - co dalej?

Po rejestracji spółki na platformie s24 i uzyskaniu wpisu w KRS niezbędne jest wykonanie dodatkowych czynności. Czas na wykonanie niektórych z nich zaczyna płynąć w momencie wpisania podmiotu do rejestru przedsiębiorców, innych z kolei już od zawarcia umowy spółki przy składaniu wniosku. Najczęściej na tym etapie klienci korzystają z wiedzy i doświadczenia biura rachunkowego. Jeżeli jednak chcesz samodzielnie prowadzić sprawy księgowe i administracyjne (czego nie polecamy - pełna księgowość to już wyższa szkoła jazdy) lub jesteś ciekawy jakie jeszcze czynności będziesz musiał wykonać po rejestracji firmy zapraszamy do lektury. 

Założenie konta firmowego.

Akurat w tej kwestii, niezależnie od tego czy posiadasz merytoryczne wsparcie czy dopełniasz formalności na własną rękę, musisz osobiście udać się do banku założyć konto. Doświadczone księgowe wiedzą jednak z jakich rachunków korzystają ich klienci i które są godne polecenia. Warto zasięgnąć opinii, ponieważ odpowiedni rachunek bankowy jest niezwykle ważną częścią przedsiębiorstwa.

Złóż formularz NIP-8

Formularz NIP-8 spółki z o.o. to zgłoszenie niezbędnych danych do Urzędu Skarbowego wymagane po rejestracji spółki w KRS. Zgłoszenia należy dokonać maksymalnie w ciągu 21 dni od daty pojawienia się spółki w rejestrze. Jeżeli spółka będzie odprowadzała składki na ubezpieczenie społeczne termin zostaje skrócony do 7 dni od dnia, w którym powstał stosunek prawny uzasadniający objęcie ubezpieczeniem (np. dzień nawiązania stosunku pracy).  Na formularzu oświadcza się m.in:

  • adres prowadzenia działalności
  • adres do korespondencji
  • miejsce przechowywania dokumentacji
  • rachunek do zwrotu podatku lub nadpłaty
  • pozostałe rachunki związane z wykonywaną działalnością, które mają pojawić się na białej liście podatników VAT
  • szacunkową liczbę pracowników

Zgłoszenia może dokonać podatnik, lub pełnomocnik (np. biuro rachunkowe) na podstawie dokumentu UPL-1. Poprawnie wypełniony formularz NIP-8 należy złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby wnioskodawcy.

Złóż deklarację PCC-3

Deklaracja PCC-3 jest kolejnym dokumentem, o którego złożeniu należy pamiętać rejestrując spółkę w KRS. Na tę czynność ustawodawca przewidział 14 dni od daty zawarcia umowy spółki (może się więc okazać, że termin minie jeszcze przed pojawieniem się spółki w rejestrze). Stawka podatkowa wynosi 0,5% od wartości kapitału spółki, jednak podstawę opodatkowania możemy obniżyć o część kosztów poniesionych przy składaniu wniosku. Kwotę zaokrąglamy do pełnych złotówek. W prawidłowym wykonaniu tej czynności również pomoże doświadczona księgowa.

Zgłoś beneficjentów rzeczywistych do CRBR

Zgłoszenia (również w formie elektronicznej na stronie rejestru) należy dokonać maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia wpisania spółki do KRS. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Zgłoś podatnika do rejestru VAT

Zgłoszenia należy dokonać przed wystawieniem pierwszej faktury zawierającej podatek VAT. W tym celu należy skorzystać z formularza VAT-R, na tym samym wniosku możemy również zgłosić rejestrację do VAT-UE jeżeli wiemy, że będziemy sprzedawać nasze produkty lub usługi kontrahentom z państw członkowskich. W przypadku zwolnienia podmiotowego z VAT nie dokonujemy zgłoszenia jako czynny podatnik. 

W razie wątpliwości zachęcamy do zadawania pytań. Nasi specjaliści chętnie zajmą się biurokracją, która naprawdę potrafi przytłoczyć, za Ciebie.

Zostaw ocene:

Ocena: 5.0/5 (22 glos(-ów))